Flags of European countries

Het CERV-programma 2021-2027 ‘Burgers, gelijkheid, rechten en waarden’ wil de waarden van de Europese Unie versterken. Door democratische burgerparticipatie te stimuleren, bouwen we verder aan open en egalitaire samenlevingen met respect voor de rechtstaat. 

Het CERV-programma maakt deel uit van het EU-Fonds voor justitie, rechten en waarden. Het actieveld ervan reikt verder dan de twee vroegere financieringsprogramma’s waaruit het voortvloeit: ‘Rechten, gelijkheid en burgerschap’ en ‘Europa voor de burger’. 

Het budget voor het programma bedraagt in totaal meer dan 1,55 miljard euro. De medefinancieringen worden elk jaar toegekend.

Het programma omvat vier pijlers die de doelstellingen omvatten:

 • Waarden van de Unie’: bescherming en versterking van de democratie en de rechtsstaat op lokaal, regionaal, nationaal en transnationaal niveau;
 • Gelijkheid en rechten’: 
  • preventie en ondersteuning van het globale beleid in de strijd tegen ongelijkheid en discriminatie;
  • bescherming en bevordering van de rechten van het kind, de rechten van personen met een handicap en de rechten verbonden aan het EU-burgerschap en aan de bescherming van persoonsgegevens;
 • Engagement en participatie van de burgers’:
  • versterking van het begrip van de burgers over de EU, haar geschiedenis, haar cultureel erfgoed en haar diversiteit;
  • bevordering van uitwisselingen en samenwerking tussen burgers van verschillende landen, alsook van de democratische burgerparticipatie;
 • Daphne’: preventie en bestrijding van alle vormen van geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen en alle risicogroepen, ondersteuning en bescherming van de slachtoffers van dat geweld.

Projectoproepen voor 2024

De publicatie van nieuwe projectoproepen geeft nieuwe opportuniteiten voor wie projecten wil indienen in het kader van het CERV-programma.

 1. Pijler ‘Waarden van de Europese Unie’
 2. Pijler ‘Gelijkheid en rechten’
 3. Pijler ‘Betrokkenheid en participatie van de burgers'
 4. Pijler ‘Daphne’

Meer informatie