Ouders van een kind dat vóór 31 maart 2019 levenloos ter wereld kwam, konden vroeger vóór 30 maart 2020 erkenning verkrijgen voor het bestaan van hun kind door de opmaak (of wijziging) van een akte van levenloos kind. Die deadline werd sinds 8 april 2024 verlengd zonder beperking in de tijd. Ouders kunnen zo hun rouwproces in hun eigen tempo voortzetten. 

Een akte van levenloos kind is een officieel document dat wordt afgegeven aan de ouders van een levenloos kind, dat wil zeggen een kind dat vóór of tijdens de bevalling is overleden en dus levenloos ter wereld kwam. 

Hoe? 

Om een akte van levenloos kind te laten opmaken voor een kind dat vóór 31 maart 2019 levenloos ter wereld kwam, moeten de ouders een gemeenschappelijke verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun woonplaats. Zij kunnen één of meerdere voornamen geven aan het kind. 

Om een vóór 31 maart 2019 opgemaakte akte van levenloos kind te laten wijzigen, moeten de ouders een gemeenschappelijke verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun woonplaats. Zij kunnen vragen om voor het kind één of meerdere voornamen en/of de naam te vermelden in de akte.  

Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst Burgerlijke stand van uw gemeente. 

Wettelijk kader 

Voorheen werd enkel een akte van levenloos kind opgemaakt als het kind 180 dagen of meer na de verwekking ter wereld kwam. De opmaak van deze akte was verplicht. 

De wet van 19 december 2018 heeft die verplichting behouden, maar bood de ouders ook de mogelijkheid om facultatief een akte van levenloos kind te laten opmaken na een zwangerschapsduur van 140 tot 179 dagen

De wet van 19 december 2018 trad in werking op 31 maart 2019. Voor alle kinderen die vóór die datum werden geboren, ongeacht wanneer, konden de ouders: 

  • een akte van levenloos kind laten opmaken als het kind tussen 140 en 179 dagen na de verwekking werd geboren; 
  • een voornaam en/of een naam laten vermelden in de bestaande akte van levenloos kind als het kind 180 dagen of meer na de verwekking werd geboren. 

De ouders moesten het nodige doen vóór 30 maart 2020. Voor sommige ouders volstond die overgangsperiode evenwel niet. 

De wet van 28 maart 2024, houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen Ibis (1), verlengt daarom die overgangsperiode.  

  • De wet behoudt enerzijds de verplichting om een akte van levenloos kind te laten opmaken als het kind 180 dagen of meer na de verwekking werd geboren.  
  • Anderzijds biedt de wet de mogelijkheid aan de ouders om facultatief een akte van levenloos kind te laten opmaken na een zwangerschapsduur van 140 tot 179 dagen, zonder beperking in de tijd.