De bibliotheek van de FOD Justitie verzorgt de aankoop, bewaring, terbeschikkingstelling en uitlening van documentatie over het Belgische, Europese en internationale recht.

Ze beschikt ook over een belangrijke collectie van juridische werken en officiële publicaties van de buurlanden. Ten slotte verzorgt ze het secretariaat en de verkoop van publicaties van de ‘Koninklijke commissie voor de uitgave van de oude wetten en verordeningen van België’.

Boeken in de bibliotheek Een gang in de bibliotheek Boeken in de bibliotheek Boeken in de bibliotheek