Image Rondetafelgesprek Voorlopige hechtenis

Sedert begin juni organiseert de FOD Justitie rondetafelgesprekken over het thema ‘overbevolking in de gevangenissen’. 

Op initiatief van federaal minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, komen specialisten samen rond de tafel om deze problematiek alle aandacht te geven die zij verdient. Het is de bedoeling de mogelijke verbeteringen te bespreken onder deskundigen en practici. 
Concreet gaat het om vier rondetafelgesprekken georganiseerd met verschillende partners over aanverwante thema’s:

  • de voorlopige hechtenis; 
  • de internering; 
  • de strafuitvoering; 
  • de gedetineerden zonder verblijfsrecht.

Gedurende drie uur komen alle aangelegenheden met betrekking tot het thema van de dag aan bod, vanuit het standpunt van de betrokken actoren (magistraten, advocaten, penitentiair personeel, justitiehuizen, enz.).De sessies zijn tweetalig (met simultaanvertaling) en het is ook mogelijk virtueel deel te nemen aan de debatten. 

Het eerste rondetafelgesprek, over de voorlopige hechtenis, vond vrijdag 10 juni plaats vanaf 13.45 uur. De moderatoren van de sessie waren Alexia Jonckheere en Eric Maes en de deelnemers Denis Bosquet, Philip Daeninck, Jean-Baptiste Andries, Filip Claes, Jean-Louis Doyen, Ann Janssens, Marc Brisy, Goedele Franssens, Dominique Gérard en Peter Hartoch.

De volgende over internering vindt plaats op vrijdag 30 september.