De Belgische overheden organiseren op 9 en 10 december 2014 in Brussel, in samenwerking met de afdeling Rechten van het Kind van de Raad van Europa, een Europese conferentie over het 'hoger belang van het kind'. Dit evenement vindt plaats in het kader van de 25ste verjaardag van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

De geschiedenis heeft voldoende aangetoond dat periodes van economische, financiële, maatschappelijke crisissen en van milieucrisissen schadelijk zijn voor kinderen en voor de verdediging en de bevordering van hun belangen. De Belgische overheden hebben in het kader van het voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Raad van Europa ervoor gekozen om het kind opnieuw in het middelpunt van hun belangstelling te plaatsen door het hoger belang van het kind op de agenda van een Europese conferentie op te nemen.

De conferentie zal de uitdagingen bestuderen die de tenuitvoerlegging van dit complexe begrip meebrengt voor de beslissende actoren en zal bijzondere aandacht schenken aan het hoger belang van het kind in familiezaken.

Er zullen ongeveer 140 personen deelnemen aan de werkzaamheden, vooral beleidsmakers en personen uit de sector die kunnen worden ingezet. Een van de doelstellingen bestaat erin de beleidsmakers op termijn de mogelijkheid te bieden om het hoger belang van het kind beter in te schatten en te bepalen. Die rechters, psycho-medisch-sociale werkers, opvoeders en andere mensen die beroepshalve met kinderen en jongeren bezig zijn, moeten immers kunnen beschikken over gepaste instrumenten om dagelijks beslissingen te nemen.

In dat kader hebben de Belgische overheden dan ook ervoor gekozen om de normatieve bepalingen over dit begrip, de deontologische en ethische regels die ermee verband houden en de procedurele normen die ermee gepaard gaan, te promoten en te ontwikkelen.

Voor het volledige programma van de conferentie: bestinterestofthechild.be

Contact

Christel De Craim: christel.decraim@just.fgov.be