België, voorzitter van de Raad van Europa

Van 13 november 2014 tot 19 mei 2015 zal België het voorzitterschap van de Ministerraad van de Raad van Europa op zich nemen.

Daarmee neemt België de fakkel over van Azerbeidzjan. Bosnië is het volgende land dat het voorzitterschap op zich zal nemen.

De Raad van Europa speelt een sleutelrol bij de verdediging van de rechten van de mens op Europees grondgebied. De Raad telt 47 lidstaten waarvan 28 ook deel uitmaken van de Europese Unie. Alle lidstaten van de Raad van Europa hebben het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens ondertekend. Dat verdrag beoogt de bescherming van mensenrechten, de democratie en de rechtstaat.

De FOD Justitie neemt actief deel aan het Belgische voorzitterschap van de Raad van Europa (RvE) door de organisatie van twee conferenties:

  1. een Europese conferentie over het belang van het kind: een dialoog tussen theorie en praktijk
    Deze conferentie sluit aan bij de 25ste verjaardag van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en staat in het teken van een betere toepassing van het begrip 'het belang van het kind' in familiezaken.

    Dit event wordt georganiseerd in partnerschap met de Vlaamse Gemeenschap en de Federatie Wallonië-Brussel, en met steun van de Raad van Europa.
  2. een conferentie op hoog niveau: de tenuitvoerlegging van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, onze gedeelde verantwoordelijkheid
    Deze ministeriële vergadering is een voortzetting van de meerjarige denkoefening rond de hervorming van het Hof. Deze conferentie komt op het gepaste moment, na de verklaringen van Interlaken (2010), Izmir (2011) en Brighton (2012).

Beide evenementen liggen in de lijn van de prioriteiten die België in het licht van zijn voorzitterschap heeft aangestipt, in het bijzonder:

  • het consolideren van de rechten van de mens in de Staten die lid zijn van de Raad van Europa en
  • het voortzetten van de werkzaamheden met het oog op de hervorming van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Los van het voorzitterschap werkt de FOD Justitie ook structureel samen met verschillende instanties van de Raad van Europa.