Akte Aantal oprichters Aandelen Kapitaalvereiste Stemrecht aandeelhouders
VOF Authentiek of onderhands Minstens 2 vennoten Op naam en niet overdraagbaar tenzij andere overeenkomst Geen - ingebrachte goederen vormen onverdeeld vermogen Geen - één of meer stemmen in functie van statuten
CommV Authentiek of onderhands Minstens 2 vennoten Op naam en niet overdraagbaar tenzij andere overeenkomst Geen - ingebrachte goederen vormen onverdeeld vermogen Geen - één of meer stemmen in functie van statuten
CV Authentiek Minstens 3 aandeelhouders Niet vrij overdraagbaar Geen - wel: vereiste voldoende aanvangsvormen Verplichte gelijkheid aandelen afgeschaft. Vrijheid omvang rechten te bepalen verbonden aan inbreng.
BV Authentiek Kan opgericht worden met 1 aandeelhouder

Mogelijkheid voor vrije overdraagbaarheid

Minstens '1 aandeel met 1 stem'

Geen - wel: vereiste voldoende aanvangsvormen Verplichte gelijkheid aandelen afgeschaft. Vrijheid omvang rechten te bepalen verbonden aan inbreng.
NV Authentiek Kan opgericht worden met 1 aandeelhouder

Vrij overdraagbaar

Minstens '1 aandeel met 1 stem'

Minimum € 61.500 Meervoudig stemrecht mogelijk. Beursgenoteerd: dubbel stemrecht voor loyale aandeelhouders.

 

  Financieel plan bij oprichting Aansprakelijkheid vennoot Uitkeringen Bestuur
VOF Niet vereist Vennoten onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk Vrij Eén of meer zaakvoerders
CommV Niet vereist Gecommanditeerde vennoten onbeperkt & hoofdelijk aansprakelijk Vrij

Eén of meer zaakvoerders

Stille vennoot mag geen daden van bestuur stellen

CV Minimuminhoud wettelijk vastgesteld Beperkt tot de inbreng van de aandeelhouder Vervangen door balans- en liquiditeitstest Eén of meerdere bestuurders
BV Minimuminhoud wettelijk vastgesteld Beperkt tot de inbreng van de aandeelhouder

Vervangen door balans- en liquiditeitstest

Eén of meerdere bestuurders
NV Minimuminhoud wettelijk vastgesteld Beperkt tot de inbreng van de aandeelhouder Huidige regeling blijft behouden

Eén of meerdere bestuurders

3 bestuursformats mogelijk