De website van de Hoge Raad voor de Justitie zit in een nieuw kleedje.

Onder Publicaties vindt u alle publieke documenten van de Hoge Raad. Het menu Nieuws bevat dan weer recente voordrachten, persberichten, kort nieuws enzovoort. Andere rubrieken geven u een bondige uitleg van wat de Hoge Raad voor de Justitie is en doet.

U kan zich ook inschrijven op de nieuwsbrief via de homepage.

De Hoge Raad voor de Justitie helpt de Belgische justitie beter te functioneren met name door een beslissende rol te spelen in de selectie en benoeming van magistraten, door een externe controle van de werking ervan uit te voeren via audits, bijzondere onderzoeken en klachtenbehandeling en door adviezen uit te brengen.

www.hrj.be