Cover jaarverslag FOD Justitie 2020

In 2020 vormde de coronacrisis ook voor de FOD Justitie een grote uitdaging. We moesten ons aanpassen aan de gezondheidsmaatregelen, maar dankzij de inzet en vindingrijkheid van alle medewerkers, bleef Justitie veerkrachtig. Het bewijs daarvan valt te lezen in het jaarverslag 2020.