Wat bepalend is om te kunnen spreken van het misdrijf corruptie, is de band die bestaat tussen wat is beloofd of gegeven en de beoogde doelstelling, namelijk de persoon die een publieke functie uitoefent een bepaald gedrag te laten stellen.

Het heeft dus geen belang of de handeling (of het nalaten van de handeling) al dan niet legitiem is in het kader van het ambt van de betrokkene. Het heeft ook geen belang of de handeling al dan niet is uitgevoerd.