• Een ambtenaar die aan een garagist vraagt om zijn wagen gratis te onderhouden in ruil voor een dienst in het kader van zijn ambt, pleegt het misdrijf passieve corruptie.
  • Een restauranthouder daarentegen die een ambtenaar kosteloze maaltijden aanbiedt in ruil voor de belofte te worden gekozen voor de ontvangst van buitenlandse delegaties pleegt het misdrijf actieve corruptie.
  • Een volksvertegenwoordiger die zijn invloed bij leidinggevende ambtenaren van een administratie aanwendt om een overheidsopdracht aan een bevriende consultant te laten toekennen in ruil voor buitenlandse reizen voor zichzelf en zijn familie, pleegt het misdrijf be├»nvloeding.
  • De bestuurder van een firma die, buiten medeweten en zonder toestemming van de raad van bestuur of de algemene vergadering, een werknemer van een andere onderneming een betrekking voor zijn vrouw aanbiedt opdat zijn firma als onderaannemer zou worden gekozen, begaat het misdrijf actieve private corruptie. De werknemer die de aangeboden betrekking heeft aanvaard of die erom heeft verzocht, kan ook worden vervolgd voor passieve private corruptie indien hij zonder medeweten en zonder toestemming van zijn werkgever heeft gehandeld.