Er is sprake van actieve openbare corruptie wanneer een persoon, rechtstreeks of door tussenpersonen, voor zichzelf of voor een derde, een aanbod, een belofte of een voordeel van welke aard dan ook voorstelt aan een ambtenaar om een handeling te verrichten of om na te laten een handeling te verrichten.

Er is sprake van passieve openbare corruptie als een ambtenaar, rechtstreeks of door tussenpersonen, voor zichzelf of voor een derde, een aanbod, een belofte of een voordeel van welke aard dan ook vraagt, aanneemt of ontvangt om een handeling te verrichten of na te laten.