kinderrechten introKinderen zijn bijzonder kwetsbaar en hebben extra bescherming nodig. Daarom werden de rechten van het kind op 20 november 1989 vastgelegd in het Verdrag inzake de rechten van het kind.

Op nationaal niveau:

  • Nationaal actieplan voor kinderen
  • Federaal jaarverslag over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind
  • Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

Op internationaal niveau:

  • Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind
  • Het Verdrag en zijn Protocollen
  • Periodiek verslag