Het Verenigd Koninkrijk heeft zich op 31 januari 2020 uit de Europese Unie teruggetrokken. De overgangsperiode die bedoeld was om tot een overeenkomst te komen over de toekomstige relaties en om de burgers, de ondernemingen en de overheidsadministraties te helpen om zich aan te passen aan de terugtrekking uit de EU, is ten einde gelopen op 31 december 2020 om middernacht. Sindsdien geldt het recht van de Europese Unie niet langer wat het Verenigd Koninkrijk betreft. Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben een handels- en samenwerkingsovereenkomst gesloten die werd bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 31 december 2020. Die overeenkomst heeft gevolgen voor de bedrijven, voor de Belgen die in het Verenigd Koninkrijk verblijven en voor de Britten die in België wonen.

Nationaliteit

Britse burgers die in België wonen, kunnen de Belgische nationaliteit aanvragen.

Lees meer over de regels om Belg te worden.

Burgerlijk recht en handelsrecht

Sinds 1 januari 2021 gelden de Europese rechtsregels niet langer tussen België en het Verenigd Koninkrijk, onder voorbehoud van wat bepaald is in de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Hieronder vindt u de gevolgen van die overeenkomst op het gebied van burgerlijk recht en handelsrecht:

  • Internationaal privaatrecht: internationale rechterlijke bevoegdheid, toepasselijk recht, erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen
  • Specifieke procedures: Europese procedure voor geringe vorderingen, Europese betalingsbevelprocedure
  • Justitiële samenwerking: familiezaken, betekening/kennisgeving en bewijsverkrijging, vrij verkeer van openbare documenten
  • Economisch recht: erkenning van de insolventieprocedures, opening van bijkantoren van vennootschappen

Klik hier voor de nota van de Europese Commissie over de gevolgen van de brexit op het gebied van burgerlijk recht en internationaal privaatrecht.

Beroepskwalificaties

De brexit heeft eveneens gevolgen voor een aantal juridische beroepen: advocaat, gerechtsdeskundige/vertaler/tolk, bemiddelaar, notaris, gerechtsdeurwaarder.

Bescherming van gegevens

De Europese rechtsregels inzake de bescherming van persoonsgegevens blijven van toepassing in onze betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk, zulks nog gedurende de periode van 1 januari 2021 tot 30 april 2021. Die periode kan worden verlengd tot 31 juni 2021 indien de EU en het Verenigd Koninkrijk zich daartegen niet verzetten.

De periode zal in ieder geval eindigen op de datum waarop de adequaatheidsbeslissingen met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk worden goedgekeurd door de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft de procedure voor de snelle goedkeuring van dergelijke adequaatheidsbeslissingen reeds opgestart.

Voor vragen over de impact van de brexit op de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Contact

  • Voor meer informatie over de huidige stand van zaken, kunt u de pagina’s over de brexit raadplegen op de federale portaalsite.
  • Voor specifieke justitie-gerelateerde vragen in het kader van de brexit, kunt u een e-mail sturen naar info-brexit@just.fgov.be.