De wet voorziet twee vormen van bemiddeling:

  • Vrijwillige bemiddeling: de partijen doen zelf beroep op een bemiddelaar, zonder tussenkomst van een rechter. Niemand is verplicht om deel te nemen aan een bemiddeling.
  • Gerechtelijke bemiddeling: in het kader van een gerechtelijke procedure kan op voorstel van de partijen of de rechter beroep gedaan worden op bemiddeling, waarbij de gerechtelijke procedure wordt opgeschort. Net zoals bij de vrijwillige bemiddeling is niemand verplicht om deel te nemen.