De wet voorziet drie soorten van bemiddeling: u kunt beroep doen op bemiddeling voor:

  • familiezaken: voor geschillen over een (echt)scheiding, nalatenschap, samenwonen en generatieconflict
  • burgerlijke zaken en handelszaken: voor geschillen tussen klant en leverancier, tussen aandeelhouders, bij betaling van een factuur, geschillen in verband met huisvesting of mede-eigendom
  • sociale zaken: voor geschillen in verband met het ontslag van een werknemer of collectief arbeidsconflict

Daarnaast is er ook nog de procedure 'bemiddeling en maatregelen' waarbij getracht wordt het conflict te regelen door dader en slachtoffer samen te brengen. Ook als er geen slachtoffer is, kan het parket de procedure aan een verdachte voorstellen.