De kostprijs van een bemiddeling hangt af van de geleverde diensten, de duurtijd van het bemiddelingstraject, het aantal partijen, het ereloon en de bijkomende kosten van de bemiddelaar.

De inspanningen van de bemiddelaar worden vergoed per uur of per dag of volgens elk ander systeem dat wordt afgesproken bij de eerste afspraak.

Indien de partijen de kosten kunnen betalen, moeten ze deze gelijkmatig verdelen, behalve wanneer er in de bemiddeling een andere afspraak is gemaakt. De partijen en de bemiddelaar moeten op voorhand samen de berekeningswijze en het tarief bepalen, alsook de betalingswijze. Die informatie wordt opgenomen in het bemiddelingsprotocol. Net als andere gerechtelijke procedures kunnen bemiddelingen worden opgenomen in de dekking van uw verzekering voor rechtsbijstand. Raadpleeg hierover uw verzekeraar.

Indien een of meerdere partijen de kosten niet kunnen betalen, kunnen zij gebruikmaken van een eventueel volledige of gedeeltelijke bijstand van een bemiddelaar, indien zij beroep doen op een bemiddelaar, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

Indien u wilt weten of u gebruik kunt maken van (gedeeltelijk) gratis bijstand van een bemiddelaar, contacteer dan een justitiehuis of bureau voor juridische bijstand (pro deo) in uw buurt.