De bemiddelaar is een onpartijdige en neutrale persoon. Hij komt tussen in de hoedanigheid van derde en niet als advocaat, noch als (scheids)rechter. Hij zal proberen de dialoog tussen de partijen terug te herstellen door te luisteren en een respectvolle communicatie te bevorderen. Naast een opleiding hoger onderwijs, moet hij een specifieke opleiding in ‘bemiddeling’ en op regelmatige basis permanente vorming volgen.

Hier vindt u een erkend bemiddelaar in uw regio.

Erkenning

Een erkend bemiddelaar moet voldoen aan een aantal strenge voorwaarden die de kwaliteit waarborgen (opleiding, ervaring, onafhankelijkheid…).

Enkel akkoorden die worden afgesloten met een door de Federale Bemiddelingscommissie erkend bemiddelaar, kunnen in principe zonder het opnieuw ter discussie stellen van de inhoud van het akkoord uitvoerbaar verklaard worden, d.w.z. dezelfde kracht als een vonnis van een rechter krijgen. Bovendien kan in principe enkel een erkend bemiddelaar optreden bij een gerechtelijke bemiddeling.

Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim

Alles wat voor het eerst tijdens een bemiddeling gezegd of uitgewisseld wordt (documenten, e-mails, …), is strikt vertrouwelijk. De documenten en gesprekken kunnen niet gebruikt worden in een gerechtelijke, administratieve of arbitrale procedure en gelden nooit als bewijs.

Indien een partij het geheim van de gesprekken schendt, kan die partij veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding. Deze verplichting tot vertrouwelijkheid kan enkel worden opgeheven met toestemming van alle partijen.
De bemiddelaar heeft een beroepsgeheim en kan nooit als getuige worden opgeroepen.