Sinds 1 augustus 1985 kunnen slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (en/of hun naasten) financiële hulp aanvragen bij de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders.

De financiële hulp aan slachtoffers is een teken van solidariteit tussen leden van dezelfde natie. Het is subsidiair ten opzichte van de gebruikelijke schadevergoedingsmiddelen (burgerlijke partijstelling, verzekeringen, mutualiteiten, enz.) en garandeert nooit volledige vergoeding van de schade. De Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers is evenmin bevoegd voor psychosociale bijstand.

Deze Commissie is een administratieve rechtscollege dat twee afdelingen telt:

De Algemene Afdeling  
voor alle andere gewelddaden: diefstal met geweld, seksueel misbruik enz.