U heeft een authentieke akte ontvangen van de rechterlijke orde en wil de hoedanigheid van de ondertekenaar laten controleren?

Welke documenten?

Onder ‘authentieke akte’ verstaan we hier:

  • gerechtelijke beslissingen die uitgaan van de rechterlijke orde, zoals vonnissen en arresten
  • andere officiële stukken die uitgaan van de rechterlijke orde en opgemaakt volgens een bepaalde wettelijke vorm, zoals zittingsbladen

Het gaat zowel om manueel als elektronisch ondertekende stukken.

Procedure

  • Stuur een mail naar legal@just.fgov.be
  • Zet in uw onderwerp: ‘verzoek verificatie hoedanigheid’
  • Voeg een scan of PDF toe van het document dat u wil laten controleren

Binnen de 5 werkdagen beantwoorden wij uw verzoek.

Bij een reguliere aanvraag krijgt u een lijst met de personen die het document (mee) hebben ondertekend en binnen de rechterlijke orde waren tewerk gesteld. Daarbij zal ook hun functie op het moment van ondertekening vermeld staan. 

Deze controle gaat enkel over de identiteit en hoedanigheid van de personen die binnen de rechterlijke orde tewerk gesteld waren en het document hebben ondertekend. Deze procedure heeft geen betrekking op de inhoud van het document. 

Wettelijke basis