verandering familienaam

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan de vergunning verlenen voor de verandering van uw voornamen. De procedure is voorbehouden voor Belgen. Zij geldt bij uitbreiding ook voor erkende vluchtelingen en staatlozen. De aangevraagde voorna(a)m(en) mag (mogen) niet tot verwarring leiden en uzelf noch een ander schaden.

Nieuwe procedure

Sinds 1 augustus 2018 is het de taak van de gemeentes om de volledige procedure uit te voeren waarmee je je voornaam kan veranderen. 

Als u uw voornaam wil veranderen, moet u alleen aankloppen bij de administratie van uw gemeente. Alle informatie, ook over de kostprijs van de procedure, krijgt u van uw gemeentediensten.

Tot welke gemeente moet u zich richten?

  • Als u in België gedomicilieerd bent: de gemeente waar u bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).
  • Als u niet meer in België bent gedomicilieerd: de Belgische gemeente waar u laatst was ingeschreven.
  • Als u nooit in België bent gedomicilieerd: de stad Brussel

Duur

De procedure duurt maximaal 3 maanden.

De verandering van voornaam heeft gevolg op de datum van de opmaak van de akte tot verandering van voornaam.

Prijs

Hoeveel kost een voornaamsverandering of een toevoeging van voornamen?

De gemeenten en steden bepalen zelf de prijs van de voornaamsverandering.