Vanaf 1 juli 2024 kunnen Belgen, erkende vluchtelingen of staatlozen die meerderjarig of ontvoogd zijn en

  • de naam van de vader;
  • de naam van de moeder;
  • een combinatie van die namen in een gekozen volgorde;
  • de naam van een enkele adoptant of gecombineerd met de naam van een andere ouder;

willen dragen, hun aanvraag al naar gelang het geval richten aan:

  • de gemeente van hun woonplaats in België;
  • de laatste gemeente van woonplaats in België indien ze in het buitenland verblijven;
  • de stad Brussel bij gebrek aan enige huidige of voormalige woonplaats in België.

De aanvraag is niet onderworpen aan bijzondere voorwaarden. De familieleden worden daarvoor niet geraadpleegd. De gemeente controleert het strafregister.
De gemeente behandelt de aanvraag binnen een maand (wat kan oplopen tot drie maanden indien er twijfels zijn en het parket van de Procureur des Konings wordt geraadpleegd).

De naamsverandering kan op deze wijze slechts eenmaal worden toegestaan.
De naamsverandering wordt uitgebreid naar de minderjarige kinderen van de betrokken persoon die zijn naam dragen. De toestemming van kinderen ouder dan twaalf jaar is vereist.

  • Indien u aan de voorwaarden voldoet voor deze vereenvoudigde procedure, is het beter om tot 1 juli 2024 te wachten, gelet op de duur van de normale procedure bij de FOD Justitie, die bovendien de betaling van een registratierecht vereist en onderworpen is aan striktere voorwaarden.
  • Indien u reeds voor 1 juli 2024 een aanvraag hebt ingediend bij de FOD Justitie, belet niets u om u na die datum te wenden tot uw gemeente. U kunt uiteraard afzien van een aanvraag die wordt onderzocht (zonder terugbetaling van het registratierecht).
  • Indien u reeds hebt gebruik gemaakt van een naamsverandering via de gemeente, blijven de strikte voorwaarden van de procedure bij de FOD Justitie bestaan.

Link

Wet van 7 januari 2024