Image Register now

Registreer u in een paar stappen om aan de wet te voldoen.

Het UBO-register is een register waarin alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijke begunstigden’ van een vennootschap, vzw of andere juridische entiteit geregistreerd staan. Uiteindelijke begunstigden zijn natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar zijn van of de uiteindelijke zeggenschap hebben over een entiteit.

Meer info