Themaboek ‘Armoede en Justitie in België’

Het boek ‘Armoede en Justitie in België’ is het tweede volume in een reeks themaboeken over de problematiek van armoede.

Zoals het eerste volume (‘Armoede en Handicap’, 2019) is dit boek het resultaat van samenwerking. De POD Maatschappelijke Integratie en de FOD Justitie hebben samengewerkt bij de realisatie van dit boek.

Het boek analyseert en beschrijft de moeilijkheden van toegang tot justitie voor mensen in kwetsbare situaties. Het brengt de standpunten bijeen van deskundigen uit de academische wereld en professionals uit de sociale en juridische sector. In acht hoofdstukken wordt een breed scala van onderwerpen behandeld: eerstelijnsrechtsbijstand, tweedelijnsrechtsbijstand en de alternatieven daarvoor, alternatieve wijzen van geschillenbeslechting, verdediging van collectieve belangen, de relatie tussen deurwaarders en kwetsbare gezinnen en de sociale rol van arbeidsrechtbanken.

Het boek stelt concrete manieren voor om de toegang tot justitie voor de meest kwetsbare personen te verbeteren.

Bestel de gedrukte versie

  • Themaboek ‘Armoede en Justitie in België’

  • Livre thématique "Pauvreté et Justice en Belgique"