Groot bord met daarop Justitia

De FOD Justitie publiceert een persdossier naar aanleiding van het assisenproces gewijd aan de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem/Maalbeek.

Deze brochure is bestemd voor de Belgische en internationale pers. Het bevat alle praktische en contactinformatie.

Perscontacten