Meerdere appartementen

*In deze brochure zijn bepaalde wettelijke referenties niet meer up-to-date. We werken aan een verbeterde versie.

Deze brochure bevat praktische informatie voor mede-eigenaars. Lees meer over uw rechten en plichten, wie wat doet en wie kan tussenkomen bij problemen.

Een arrest van het Grondwettelijk hof van 20 februari 2020 heeft het artikel 577-7, § 1, 2°, h van het oud Burgerlijk Wetboek vernietigd, ingevoegd door de wet van 18 juni 2018. Dit artikel werd door art. 41, 1° van de wet van 31 juli 2020 opnieuw opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, met de wijziging die het Hof in zijn arrest had vooropgesteld. Daardoor is het dus op heden mogelijk voor een vereniging van mede-eigenaars om met een 4/5 meerderheid te beslissen om haar gebouw in specifieke gevallen af te breken of volledig weer op te bouwen, op voorwaarde dat de vereniging een beroep doet op de vrederechter om de geldigheid van deze beslissing te controleren.

Bestel de gedrukte versie

  • Mede-eigendom

  • La copropriété