Illustratie kompas

De Kadernota Integrale Veiligheid 2022-2024 (KIV) biedt op een integrale en geïntegreerde wijze antwoorden op de huidige en toekomstige interne veiligheidsvraagstukken.