Jaarverslag FOD Justitie 2012

Het jaarverslag van 2012 bundelt opnieuw de meest opvallende projecten en realisaties van de FOD. Met een opdeling in acht thema's willen we vooral het belang illustreren van de transversale aanpak binnen een grote organisatie als Justitie.

Ontdek het zelf.