Twee senioren

Deze brochure is gericht op mensen die zich willen laten bijstaan bij het beheer van hun vermogen of hun persoon en legt onder meer het nieuwe stelsel voor buitengerechtelijke en gerechtelijke bescherming uit. De brochure gaat ook in op hoe de procedures verlopen en wat de regelingen in de praktijk betekenen voor alle betrokkenen.