Cover brochure Bemiddeling in strafzaken

Bemiddeling in strafzaken is erop gericht een geschil te regelen zonder dat een rechter optreedt. Het doel van de bemiddeling in strafzaken bestaat er enerzijds in om een communicatieproces tussen dader en slachtoffer op gang te brengen waarin beide partijen tot een overeenkomst moeten komen die hen in staat stelt om zich opnieuw met het conflict vertrouwd te maken. Het herstel van de schade (dat verschillende vormen kan aannemen) is een basisvoorwaarde. De bemiddeling beoogt het verval van strafvordering en het niet recidiveren van de dader.

Bestel de gedrukte versie

  • Bemiddeling in strafzaken

  • Médiation pénale