Cover De Bemiddeling

Bemiddeling is een eenvoudige, snelle en vaak efficiënte methode om ‘in der minne’ conflicten op te lossen. Daarbij wordt een beroep gedaan op een neutrale, onpartijdige en onafhankelijke derde die probeert de partijen zelf een oplossing te laten uitwerken.