De Federale Wapendienst - activiteitenverslag 2009-2013

De federale wapendienst (afgekort FWD) heeft zijn achtste levensjaar aangevat. Deze dienst is ontstaan op 9 juni 2006, datum van inwerkingtreding van de wapenwet van 8 juni 2006.

Hij maakt deel uit van de directie Strafrecht van het Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en vrijheden van de FOD Justitie.

In dit tweede verslag maakt de FWD de balans op van de werkzaamheden van 2009 tot eind 2013.