In het belang van de betrokken personen doet de FOD Justitie geen uitspraken over individuele dossiers  in (internationale) kinderontvoeringen, adopties, naamsveranderingen, echtscheidingen en bemiddelingen.

Een reportage maken

De FOD Justitie geeft enkel toelating voor een reportage als zij rechtstreeks verband houdt met één van de thema's die de FOD behandelt.

Doorgaans werkt de FOD Justitie enkel samen met beroepsjournalisten in het kader van informatieve uitzendingen.

Een aanvraag indienen

U richt uw aanvraag per e-mail aan de woordvoerder van de FOD Justitie: press@just.fgov.be 

Verduidelijk in uw aanvraag zoveel mogelijk:

  • het onderwerp dat u wil aankaarten welke vragen u precies wil stellen
  • het medium waarvoor u werkt
  • hoe u het antwoord wil ontvangen (e-mail, telefoon, interview...)
  • andere eventuele praktische aspecten

Antwoordtermijn

Doorgaans kan u een antwoord verwachten binnen de twee werkdagen. Voor complexe vragen of tijdens uitzonderlijk drukke perioden, kan de behandelingstermijn langer zijn.

De woordvoerders blijven buiten de kantooruren bereikbaar, zij het in mindere mate.

Statistieken

Raadpleeg de statistieken van het openbaar ministerie (College van procureurs-generaal) en van de hoven en rechtbanken (College van hoven en rechtbanken) vooraleer u een aanvraag verstuurt.

De brochure Justitie in cijfers vat de belangrijkste cijfers met betrekking tot de gerechtelijke keten samen.

Voor al uw vragen

press@just.fgov.be 

 Back to top