Child shouting to another child

De sensibiliseringsfiches over verkeersveiligheid die samen met onmiddellijke inningen worden verstuurd zijn drie jaar oud. Sinds 2019 zijn meer dan vijf miljoen van deze fiches verstuurd naar overtreders om hen bewust te maken van de gevaren van ongepast rijgedrag, zoals overdreven snelheid of rijden onder invloed van alcohol.

Vier overtredingen in de schijnwerpers

Sedert drie jaar hebben wij de federale en regionale krachten gebundeld in een sensibiliserend project voor overtreders, om hen respect bij te brengen voor de verkeersregels en het leven van anderen. Iedereen die:

  • te snel rijdt,
  • een smartphone in de hand heeft,
  • onder invloed van alcohol rijdt, of 
  • geen gordel draagt,

krijgt samen met de onmiddellijke inning een sensibiliseringsfiche over de gevaren en risico's van zijn of haar gedrag op de weg.

Verkeersveiligheid: een zaak van iedereen!

Op 21 mei 2019 ontvingen overtreders een eerste sensibiliseringsfiche in hun brievenbus, en sindsdien zijn er maar liefst 5.312.605 exemplaren verstuurd naar verkeersovertreders. Deze fiches nodigen de verkeersovertreders uit om na te denken over hun eigen rijgedrag en dit aan te passen, om zo onze wegen veiliger te maken. Omdat de uitdagingen op het gebied van verkeersveiligheid groot zijn, streven wij ernaar alle burgers hierbij te betrekken.  

In 2021 is het aantal verzonden fiches aanzienlijk toegenomen:

  • Snelheidsovertreding op autosnelwegen: 439.393 verzonden fiches ten opzichte van 335.163 in 2020
  • Het niet dragen van de veiligheidsgordel: 23.541 fiches ten opzichte van 22.699 in 2020 
  • Rijden onder invloed van alcohol: 3948 fiches ten opzichte van 1772 in 2020
  • GSM achter het stuur: 74.958 fiches ten opzichte van 67.086 in 2020

Gezamenlijke actie van de federale overheid en de gewesten

In 2021 werden er bovendien niet minder dan 1.670.421 sensibiliseringsfiches voor snelheidsovertredingen op gewestwegen verzonden: 617.394 in Wallonië, 1.028.658 in Vlaanderen en 24.369 in Brussel.

Deze uitstekende samenwerking tussen de FOD Justitie, de FOD Mobiliteit en de drie gewesten zal worden voortgezet, zeker ook in digitale vorm om zoveel mogelijk mensen te bereiken. 

Laten we er samen alles aan doen om ons gemeenschappelijke doel te bereiken: nul verkeersdoden - All for zero!

Georges Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit

Te hoge snelheid is een plaag op onze wegen, net als alle andere gevaarlijke gedragingen zoals rijden onder invloed van alcohol of drugs, of zelfs het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Ondanks de toename van het aantal controles presteren de Belgen nog steeds slecht op het gebied van verkeersveiligheid, vaak met dramatische gevolgen. Het is tijd om een einde te maken aan de straffeloosheid van degenen die besloten hebben om van de weg een Formule 1-circuit te maken. Hun acties leiden soms tot dramatische gevolgen, zoals het geval was in Strépy. En dan moeten we ook alle anderen, die soms gewoon afgeleid zijn, bewust maken van de mogelijke gevolgen van hun gedrag. Het versturen van een sensibiliseringsfiche is een eerste manier om het gedrag te veranderen. Door middel van een reeks maatregelen, van preventie tot meer systematische controle en de strijd tegen recidive, kunnen wij de onveiligheid op de weg aanpakken. Het is om deze reden dat ik hier actief mee bezig ben, want we kunnen hier wel degelijk een impact op hebben.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie

Gemiddeld 14% van de chauffeurs vervoert kinderen zonder gebruik te maken van een kinderbeveiligingssysteem. Een botsing zonder gordel kan dodelijk zijn vanaf 20 km/u. Het dragen van een veiligheidsgordel is van essentieel belang; er geen dragen staat gelijk aan van de derde verdieping van een gebouw vallen bij een botsing met 50 km/h. Ik zou willen dat iedereen de menselijke dimensie achter deze sensibiliseringsfiches waardeert. Dus vergeet je gordel niet om te doen.

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse zaken, Institutionele hervormingen en Democratische vernieuwing

De statistieken liegen er niet om: tot 25 procent van de ongevallen worden veroorzaakt door afleiding achter het stuur. Daarom slaan de Lokale en Federale politie de handen in elkaar. Vorige week organiseerde de Federale Wegpolitie samen met 110 lokale politiezones de eerste nationale actie tegen afleiding achter het stuur. Door te sensibiliseren en te verbaliseren willen we een mentaliteitswijziging op gang brengen. En levens redden. De boodschap aan de bestuurders is duidelijk: houd jullie aandacht bij de weg!

Valérie De Bue, Waals minister van Ambtenarenzaken, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid

Naast snelheidscontroles is voorlichting over en bewustmaking van de risico's van overdreven snelheid een van de belangrijkste hefbomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De sensibiliseringsfiche over snelheid draagt hiertoe bij door aan weggebruikers die te snel hebben gereden de concrete gevolgen van een te hoge snelheid uit te leggen, en hen ertoe aan te zetten langzamer te rijden. In Wallonië hadden in 2021 naar schatting 60 levens kunnen worden gespaard als we minder snel hadden gereden.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit & Openbare werken

Onaangepaste of overdreven snelheid is nog steeds één van de grootste killers in het verkeer. Door het koppelen van een boodschap aan een onmiddellijke inning spreken we de overtreder op een constructieve manier rechtstreeks aan op zijn gedrag. Ik zie dit als een opportuniteit om de effectiviteit van de bekeuring te vergroten.

Elke Van Den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid

Snelheid is niet altijd de oorzaak van ongevallen, maar het is wel altijd een verzwarende factor. Elke dode op de weg is er een te veel. Het respecteren van snelheidslimieten redt levens. Het is van essentieel belang de mensen hieraan te herinneren door middel van deze fiches.