Op 1 november 2020 is de wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 'Bewijs' in dat Wetboek in werking getreden. Sindsdien draagt het Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 het opschrift 'oud Burgerlijk Wetboek'.

Op termijn zal dit nieuwe Burgerlijk Wetboek bestaan uit de volgende negen boeken:

  • Boek 1. Algemene bepalingen
  • Boek 2. Personen, familie en relatievermogensrecht
  • Boek 3. Goederen
  • Boek 4. Nalatenschappen, schenkingen en testamenten
  • Boek 5. Verbintenissen
  • Boek 6. Bijzondere overeenkomsten
  • Boek 7. Zekerheden
  • Boek 8. Bewijs
  • Boek 9. Verjaring

Stand van zaken

Hieronder vindt u informatie over de stand van zaken van de verschillende boeken.